Ενημέρωση

Σήμερα Δευτέρα 6/2/23, το σχολείο θα είναι κλειστό. Τα μαθήματα θα γίνουν εξ αποστάσεως.Οι ώρες μαθημάτων και οι σύνδεσμοι των εκπαιδευτικών φαίνονται παρακάτω:

Μαθήματα εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια κατάληψης

Το πρόγραμμα μαθημάτων και στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση παραμένει το ίδιο. Αλλάζουν οι ώρες μαθημάτων και είναι οι παρακάτω: 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΕξΑΕ

Subscribe to